دسته‌بندی نشده

پایان نامه اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

دانشگاه آزاد اسلامیواحد یاسوج دانشکده علوم انسانی، گروه الهیاتپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامیعنوان:اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکیاستاد راهنما:یونس نیک اندیشاستاد مشاور:ذوالفقار طاعت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه واحد دامغان  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(M-A)  موضوع آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی  استاد راهنما جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده  استاد مشاور جناب آقای بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی  عنوان معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و حقوق مدنی ایران بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس استاد راهنما: دکتر موسوی رکنی استاد مشاور: دکتر محمدباقر پارساپور بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
رشته حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

1-1-  بازشناسی مفاهیم اصلی

در موضوع چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق، بازشناسایی مفهوم اجاره، اجیر و مستأجر به عنوان مفهوم اصلی و کلیدی موضوع، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
1-1-1- اجاره
برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان می‌شود:
(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل