دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و پنمن بر قیمت …

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها قسمتی از متن پایان نامه : 2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود مؤسسه گرادینت[1] با استفاده از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

عنوان پایان نامه :    بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : جمع آوری شده از آحاد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: ارتباط بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد و میزان سرمایه گذاری …

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها قسمتی از متن پایان نامه : 2-6)مالیات بر درآمد مالیاتی است بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد و میزان سرمایه گذاری شرکت ها

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها قسمتی از متن پایان نامه : 2-4-6)اصول جدید مالیات 2-4-6-1)کفایت درآمد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد حسابداری درباره نرخ مؤثر مالیات و اجتناب مالیاتی

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس قسمتی از متن پایان نامه : 2-5-5)ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد حسابداری درباره تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس قسمتی از متن پایان نامه : 2-5-1) نقش حسابداران و مشاوران در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس قسمتی از متن پایان نامه : 2-5) اجتناب مالیاتی در اکثر کشورها، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی

عنوان کامل پایان نامه :  مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها 2-8) انواع مالیات مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد های جامعه به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها

عنوان کامل پایان نامه :  مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها 2-5) معنی و مفهوم عدالت مالیاتی عدالت یک مفهوم ارزشی است و بر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل